Diverse spelvormen

Door te spelen verwerken kinderen veel dingen die er op een dag gebeuren. In de coaching maak ik hier dankbaar gebruik van.

Spelenderwijs gebeuren er onbewust veel dingen bij het kind.

Het spiegel jezelf spel:

Positief kijken naar jezelf en de mensen om je heen kan helend werken.

Stoelendans:

Welke plek neem jij in, waar voel je je goed.  Wat zeg je op de "stoere stoel" en wat op de "bange stoel"

Grens leggen:

Ervaren waar je grens ligt en wat er gebeurd als iemand over jouw grens heen gaat.

Top tot teen:

Beweegspel waarbij beweging en gezellig met elkaar bezig zijn centraal staan. Maar door te bewegen kan je ook verwerken en worden er bepaalde stoffen aangemaakt waardoor je je goed voelt.


Ademhalingsoefeningen:

Door rustig te ademen en daarop te kunnen focussen, kan je in moeilijke of angstige situatie leren je rust te bewaren.

Mindfulness oefeningen:

In het hier en nu zijn, van het moment genieten. Fijn als je dit al jong kunt.

Enz…