CoachingsgesprekkenIn de coachingsgesprekken kunt u door middel van de verdiepende vragen,

meer inzicht krijgen in uw eigen handelen.

Dit kan soms best confronterend zijn of verdriet omhoog doen komen.

Spannend en helpend.

Ik kies er regelmatig voor spelvormen te combineren met coaching.

Bijvoorbeeld d.m.v. een visuele grens leggen op de vloer.

Waar legt u de grens?

Hoe reageert u als er iemand over uw grens heen gaat?

Op welke wijze bewaakt u uw grens?

Hoe kan u ook reageren?

Wat gebeurd  er dan?

Door ervaren, voelen en denken met elkaar te combineren zult u

in het dagelijks leven makkelijk terugdenken aan deze ervaring.

√Čn de nieuwe manier makkelijker in uw leven implementeren.

Samen kom je verder...