Basisbehoeften

We hebben allemaal twaalf basisbehoeften:


Zorg
Geruststelling
Bewondering
Vertrouwen
Aanmoediging
Goedkeuring
Begrip
Respect
Erkenning
Bevestiging
Waardering
Acceptatie

Deze basisbehoeften willen we als mens allemaal bevredigd krijgen. 

Gemiddeld hebben we (volwassenen) 2 à 3 basisbehoeften niet vervuld 

zien worden in onze jeugd. 

Veel van onze pijnpunten (dingen waar we regelmatig tegenaan lopen) 

zijn hiernaar terug te leiden. 

Door helder te hebben welke basisbehoeften je mist, 

krijg je ook helder wanneer de pijnpunten getriggerd worden 

en kan je leren op een andere manier te reageren.

Als je duidelijk hebt waar je pijnpunten zitten, 

zal je merken dat je kinderen deze punten met regelmaat aanraken.

Ze spiegelen als het ware jouw pijn. 

Zodra jouw gemiste basisbehoefte wordt aangeraakt, 

reageert je op een bepaalde manier.

vanuit jouw kernpijn, vanuit je gemiste basisbehoefte.


 Samen met de ouder(s) kijk ik welke basisbehoeften zijzelf missen, 

hoe reageert de ouder nu en wat zijn andere mogelijkheden.